Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel(Sop) van de Morgenster  kunt u hier downloaden.

In het SOP staat beschreven welke soorten van zorg we aan kinderen kunnen geven.