Lesmethoden

Zie ook hoofdstuk 3.3. van onze schoolgids.

Dit jaar hebben we de nieuwe rekenmethode Alles Telt ook voor groep 8 in gebruik genomen. Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we dit jaar voor het eerst een nieuwe taal- en spellingmethode: Taal Op Maat en Spelling Op Maat. Op allerlei momenten van overleg worden ervaringen gedeeld om deze methodes zo optimaal mogelijk in te zetten voor ons onderwijs. Dit jaar onderzoeken we ook of de huidige methode voor aanvankelijk lezen nog wel aan onze wensen voldoet. Voor de zomervakantie zullen we hier een besluit over nemen.