Lesmethoden

Wij maken op school gebruik van o.a. de volgende methoden:

Vak Groep Methode
Godsdienst 1-8 Startpunt
Sociaal-emotionele ontwikkeling 1-8 Kanjertraining
Thematisch werken 1-2 Kleuteruniversiteit

Schatkist

Aanvankelijk lezen 3 Veilig leren lezen
Taal 4-8 Taal op maat
Spelling 4-8 Spelling op maat
Technisch lezer 4-8 Karakter
Rekenen/wiskunde 1-8

3-8

Met sprongen vooruit

Wereld in getallen

Schrijven 3-8 Pennenstreken
Begrijpend lezen 4-8 Nieuwsbegrip
Aardrijkskunde 5-8 Nieuwe zaken
Geschiedenis 5-8 Tijdzaken
Natuur en techniek 5-8 Natuurzaken
Verkeer 5-8 Veilig Verkeer Nederland
Engels 5-8 Join In

Meer informatie over deze methoden kunt in vinden in onze schoolgids (3.3)