Verlofaanvraag

De aanvraag voor een verlof kan alleen schriftelijk gedaan worden.
Hier kun je het formulier daarvoor downloaden.

Houd er rekening mee dat je minimaal 2 weken van te voren verlof aanvraagt.

 • Toelichting
  Ieder kind in ons land is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig. Dat betekent dat kinderen vanaf 5 jaar verplicht naar school moeten en niet zomaar thuis mogen blijven.
  Als er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn, kunnen ouders voor hun kind één of meerdere dagen verlof aanvragen. Voorbeelden van ‘gewichtige omstandigheden’ zijn bijvoorbeeld:
 • een verhuizing,
 • een begrafenis,
 • een bruiloft,
 • ernstige ziekte,
 • overlijden van bloed- en aanverwanten of
 • viering van een (ambts)jubileum.

Soms komt het voor dat ouders/verzorgers verlof aanvragen voor zaken die niet vallen onder de categorie ‘gewichtige omstandigheden’.
De directeur van de school zal dan (veelal in overleg met de leerplichtambtenaar) helaas geen toestemming geven voor verlof.
Voorbeelden van verlofaanvragen waar geen toestemming voor gegeven wordt:

 • Vrijdag of maandag i.v.m. een weekendje uit
 • Vakantie in ‘een goedkopere periode’
 • Een ‘uitgestelde jubileumdag’ * die gekoppeld wordt aan een vakantie

* Voor een jubileum wordt vrijgegeven als er op die dag ‘feestelijke activiteiten’ zijn die verband houden met het jubileum.

Verlenging van een vakantie is bijna nooit toegestaan, ook niet om ‘voor de file uit te kunnen rijden’. Ook het opnemen van extra vakantie buiten het reguliere vakantierooster is bijna nooit toegestaan.

Als CNS-scholen zijn we verplicht ons aan de wet- en regelgeving te houden. Als er een vermoeden is van ongeoorloofd schoolverzuim wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze zal, na de ouders gehoord te hebben, bepalen of het verzuim al dan niet geoorloofd was.

Meer informatie kun je vinden op de website van het Regionaal Bureau leerlingenzorg.