De school

De Morgenster, is de school waar je mag worden wie je bent. Dat is onze missie, daar staan we voor.

We werken dit uit in onderstaande onderwijskundige visie (waar we voor gaan).

– Wij vinden het welbevinden van de kinderen een basisvoorwaarde.
– We zijn als team prestatiegericht en streven naar balans tussen welbevinden en leerprestaties, aansluitend bij de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van het kind.
– Wij vinden dat onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol moet zijn en moet plaatsvinden in een professionele uitdagende werk- en leefomgeving.
– We willen vanuit de basis van klassikaal leren actief leren (zelfstandig werken, samenwerkend leren) bevorderen.
– Wij vinden dat een kind van nature graag wil leren en wij willen daar als school sturing aan geven.

Meer informatie vind je onder de verschillende submenupunten van ‘De school’.

Hier lees je de schoolgids 2022/2023.