Koersplan

In het koersplan ‘Samen verder’ beschrijft CNS Nunspeet haar doelen en ambities voor de komende jaren.  Het geeft richting en koers aan het onderwijs op de scholen van CNS Nunspeet. Iedere school geeft, binnen de kaders van het koersplan, de komende jaren een eigen invulling aan de uitwerking ervan.

 

Klik hier voor het volledige Koersplan

Een samenvatting van het koersplan vindt u op deze praatplaat:

Praatplaat Koersplan CNS