Zorg

Elk kind is verschillend en vraagt maatwerk binnen ons jaarstofklassensysteem.
Dat begint met observeren en volgen van de ontwikkeling van de kleuters.
De observaties verwerken we in het observatiesysteem ‘Mijn kleutergroep‘.

Meer informatie over zorg en begeleiding in onze school, vindt u in hoofdstuk 4.3 van de schoolgids.