Overblijven

Wij hanteren een continurooster. Dat betekent voor de kleuters dat er wordt gegeten in de klas met de eigen leerkracht en dat de kleuters daarna gaan spelen op het plein onder toezicht van  overblijfouders.

Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een half uur pauze (eten, drinken en buiten spelen) onder begeleiding van de overblijfouders en onderwijsassistenten. De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school (directie).

De maaltijden worden altijd begonnen met gebed door de leerkrachten in de eigen groep. 

Voor aanmelden of nadere informatie over hulp bij het overblijven kunt u contact opnemen met Ariët Visch.