Overblijven

De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school (directie). De uitvoering wordt verzorgd door de overblijfcoördinatoren. De kinderen kunnen van 12.00 uur tot 13.00 uur overblijven. Ze moeten zelf eten en drinken meenemen.
De overblijfcoördinator zorgt voor een goede registratie. De maaltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed. De kinderen maken
alleen gebruik van de aangewezen ruimtes.

De kosten:
Een strippenkaart met 10 strippen kost € 15,00 en een strippenkaart met 20 strippen kost € 25,-. Een enkel kaartje kost € 2,-. De strippenkaarten zijn te koop bij de overblijfmoeder. Geld voor een enkel kaartje altijd meegeven naar school.

Voor aanmelden of nadere informatie kunt u contact opnemen met onze overblijfcoördinatoren:
– Rian Bakker telefoon: 06-13163407, locatie Frans Huismansstraat;
– Suri Scheurwater telefoon: 06-26140031, locatie Lijsterbesweg.
Voorlopig hanteren wij een continurooster i.v.m. de maatregelen rondom Corona.