Overblijven

De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school (directie). De uitvoering wordt verzorgd door de overblijfcoördinatoren. De kinderen kunnen van 12.00 uur tot 13.00 uur overblijven. Ze moeten zelf eten en drinken meenemen. De overblijfcoördinator zorgt voor een goede registratie.

De maaltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed. De kinderen maken alleen gebruik van de aangewezen ruimtes. Tweemaandelijks is er overleg tussen de directie en de coördinator. Een ieder die gebruik maakt van de tussenschoolse opvang moet op de hoogte zijn van de regeling tussenschoolse opvang.

>> Overblijfregelement CNS de Morgenster (PDF)

De kosten

 • Strippenkaart met 10 strippen kost € 15,00
 • Strippenkaart met 20 strippen kost € 25,00.
 • Een enkel kaartje kost € 2,00.

Handig om te weten:

 • De strippenkaarten zijn te koop bij de overblijfmoeder.
 • Geld voor een enkel kaartje altijd meegeven naar school.
 • Vanaf het derde kind is overblijven gratis.
 • Voor aanmelden of nadere informatie kunt u contact opnemen met onze overblijfcoördinatoren:
  • mw. M.Lachenal, tel. 26 25 28, locatie Frans Huismansstraat
  • mw. T. Pluim, tel. 49 29 51, locatie Lijsterbesweg