Nieuws

Grote Rekendag

Woensdag 22 maart is de landelijke grote rekendag. Dit jaar hebben wij daar ook meegedaan. Rekenen is een vast onderdeel van het lesprogramma. Op de grote rekendag wordt er de hele dag gerekend maar wel op een andere manier dan normaal.

De groepen 1 & 2 leren om op hun eigen niveau meetkundige constructies te maken (bijv. het bouwen met lego en blokken). Verder waren er allerlei meetactiviteiten in het speellokaal. Bij de groepen 3 & 4 wordt de directe omgeving van de klas onderzocht op getallen en getal relaties dit doen zij met verschillende speelse activiteiten. De groepen 5 & 6 gaan aan de slag met het ontwerpen van een vakantiehuisje. De groepen 7 & 8 gaan een vakantiepark ontwerpen.  Het was een gezellige en geslaagde rekendag.