Nieuws

Grote Rekendag op de Morgenster

Woensdag 27 maart was het de landelijke grote rekendag. Veel scholen in Nederland deden hier aan mee. Net als vorig jaar deed ook de Morgenster hier aan mee. De hele ochtend waren de kinderen met rekenen bezig. Niet op de tablet of uit het rekenboek maar er werd gerekend met concreet materiaal. De kinderen waren druk bezig met meten, wegen en tellen. Alle kinderen, juffen en meesters hebben een leuke en zinvolle ‘rekendag’ gehad.