Nieuws

Adviesrapport onderwijshuisvesting

De gemeente Nunspeet heeft in april 2016 aan ICS adviseurs opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs in de gemeente.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april 2016 tot januari 2017 en is afgerond met een adviesrapport. Dit rapport is bijgaand te vinden op de website van CNS Nunspeet.

Als schoolbestuur en directies van de CNS scholen zijn we blij met de plannen van de gemeente. Er is gericht beleid om de huisvesting in de vorm van Integrale Kind Centra (IKC) te laten aansluiten bij de ontwikkeling van passend onderwijs. Dat betekent ook dat  de onderwijsbudgetten van de scholen ingezet kunnen worden waar ze voor bestemd zijn: voor onderwijs en ondersteuning.

Er zijn verschillende aanleidingen voor het onderzoek. Daarover kunt u meer lezen in hoofdstuk 3 van het rapport.

Voor de CNS scholen heeft dit advies gevolgen, behalve voor de locaties van De Bron. In hoofdstuk 4 wordt een fasering geschetst, waarin naar voren komt om welke onderwijslocaties het gaat. De realisatie is gepland in de periode 2018-2024.

De fasering wordt nader uitgewerkt voor IKC Elspeet in hoofdstuk 5 en voor IKC Oost en IKC West in hoofdstuk 6.

We bieden u dit rapport ter lezing aan. Een toelichting wordt geven op informatieavonden per school. U ontvangt daarover bericht van de betrokken school.

>> Klik hier voor het ICS rapport

Met hartelijke groet, namens het bestuur,
Rutger Lieffijn, algemeen directeur