Mediawijsheid

beleidsplan mediawijsheid

Met de lessen mediawijsheid willen we de volgende 2 doelstellingen behalen:

Doelstelling 1: De Morgenster wil de kinderen kennis, vaardigheden en mentaliteit aanleren waarmee de kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Doelstelling 2: De Morgenster zorgt voor digitale veiligheid door het invoeren van een anti-digitaal pestbeleid,  een internetprotocol en een goed werkend filter.

Klik op de volgende link voor het volledige beleidsplan
beleidsplan 2013