Mediawijsheid

mediawijsheid

De Morgenster wil de kinderen kennis, vaardigheden en mentaliteit aanleren waarmee de kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

In de groepen 1 t/m 8 wordt er aandacht gegeven aan mediawijsheid. Het gaat er bij mediawijsheid niet om kinderen te beschermen of af te schermen van negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan. Zeven thema’s worden per jaar behandeld.

  1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)
  2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
  3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
  4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
  5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
  6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
  7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?

We gebruiken de lesmethode van het nationaal mediapaspoort hiervoor als leidraad.