Groep 1a/2a Groep 1b/2b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8a Groepen Nieuws

Instroomgroep op de Morgenster

In verband met de groei van onze leerlingaantallen in de onderbouw starten we per 1 maart  een instroomgroep aan de Lijsterbesweg. De instroomgroep heeft  dezelfde lestijden als de reguliere groepen 1/2. Lestijden zijn 8.30-12.00 (ochtend) 8.30-12.15 (woensdag) 13.15 uur -15.15 (middag). Dit geldt voor de instroomgroep en de groepen 1/2 op maandagochtend, dinsdag (ochtend en middag), woensdagochtend, donderdag (ochtend en middag) en vrijdagochtend. Wilt u een keer een kijkje komen nemen op onze school neem dan gerust contact op via morgenster@cnsnunspeet.nl

Van harte welkom!