Verkeersouders

De verkeersouders van De Morgenster zijn contactpersonen tussen ouders, school en derden als het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen. Een verkeersouder is de spreekwoordelijke spin in het web als de verkeersveiligheid van schoolkinderen in het geding is. Anderzijds staan de verkeersouders er niet alleen voor. Zij zijn weliswaar aanspreekpunt en coördinator, maar zullen niet schromen om bij bepaalde activiteiten (ook) op andere ouders een beroep te doen. Kinderen en hun veiligheid zijn immers een zorg van iedere ouder. De groep van verkeersouders bestaat uit de volgende personen.

Locatie Frans Huismansstraat
Ietske Hessel, Jan Mankesstraat 1, tel: 262762
h.hessel@kpnplanet.nl

Locatie Lijsterbesweg
Jolanda Haverkamp, Oenenburgweg 202, tel. 455165
johanhaverkamp@hetnet.nl

Natalie Froma, Mauvekant 18, tel. 254324
drost8072@hotmail.com

wijkagent: dhr. T. Hop, tel. 0900-8844