Mindset

Mindset op de Morgenster

Op De Morgenster werken wij sinds een aantal jaren met  ‘mindset’.

Mindset op school heeft alles te maken met je overtuigingen (je manier van denken) over intelligentie en kwaliteiten. Deze overtuigingen hebben invloed op je gedachten, gevoelens en gedrag. De grondlegger van de mindsettheorie is Carol Dweck. Zij onderscheidt de fixed (vaste) mindset en de growth (groei) mindset:

  • Vaste mindset

Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat je intelligentie en kwaliteiten vaststaan. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil overkomen. Dat heeft negatieve gevolgen voor onder andere: het leren, de prestaties, het aangaan van uitdagingen, de inzet en het omgaan met kritiek.

  • Groeimindset

Iemand met een groeimindset gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. Je kunt groeien door proberen, doorzetten en oefenen.

Je mindset maakt een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar is te veranderen. Door je bewust te zijn van het bestaan kan dat er al voor zorgen dat je anders gaat denken en reageren.

Wanneer je een growth mindset gaat ontwikkelen zal dat gevolgen hebben voor je kijk op mogelijkheden, op uitdagingen en ook op je manier van reageren. Wanneer je ziet dat je leerling of je kind keihard zijn best heeft gedaan is niet het resultaat maar de inzet die geleverd is hetgeen waar het kind een pluim voor krijgt.

Daarom beginnen we op De Morgenster al bij de kleuters met Mindset. Zij leren te denken als Growie en ontdekken dat ze altijd beter kunnen worden in iets. Met behulp van een lessenserie leren alle kinderen van onze school dat zij moed nodig hebben om uitdagingen aan te gaan, dat fouten maken erbij hoort als je nieuwe dingen leert, dat je hard moet werken om beter te worden en dat doorzetten superbelangrijk is.

Moet de boog dan altijd gespannen staan?  Nee! Zeker niet