Mindset

Mindset op de Morgenster

Op De Morgenster werken wij sinds een aantal jaren met  ‘mindset’.

Mindset op school heeft alles te maken met je overtuigingen (je manier van denken) over intelligentie en kwaliteiten. Deze overtuigingen hebben invloed op je gedachten, gevoelens en gedrag. De grondlegger van de mindsettheorie is Carol Dweck. Zij onderscheidt de fixed (vaste) mindset en de growth (groei) mindset:

  • Vaste mindset

Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat je intelligentie en kwaliteiten vaststaan. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil overkomen. Dat heeft negatieve gevolgen voor onder andere: het leren, de prestaties, het aangaan van uitdagingen, de inzet en het omgaan met kritiek.

  • Groeimindset

Iemand met een groeimindset gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten verder kunt ontwikkelen. Je kunt groeien door proberen, doorzetten en oefenen.

Je mindset maakt een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar is te veranderen. Door je bewust te zijn van het bestaan kan dat er al voor zorgen dat je anders gaat denken en reageren.

Wanneer je een growth mindset gaat ontwikkelen zal dat gevolgen hebben voor je kijk op mogelijkheden, op uitdagingen en ook op je manier van reageren. Wanneer je ziet dat je leerling of je kind keihard zijn best heeft gedaan is niet het resultaat maar de inzet die geleverd is hetgeen waar het kind een pluim voor krijgt.

Daarom beginnen we op De Morgenster al bij de kleuters met Mindset. Zij leren te denken als Growie en ontdekken dat ze altijd beter kunnen worden in iets. Met behulp van een lessenserie leren alle kinderen van onze school dat zij moed nodig hebben om uitdagingen aan te gaan, dat fouten maken erbij hoort als je nieuwe dingen leert, dat je hard moet werken om beter te worden en dat doorzetten superbelangrijk is.

Moet de boog dan altijd gespannen staan?  Nee! Zeker niet, om al deze dingen te oefenen is het juist heel belangrijk om ook te ontspannen. Tussen de lessen door even iets anders doen en ook thuis liever korter en vaker oefenen dan één keer heel lang is heel belangrijk.

Niemand heeft alleen maar een fixed- of een growth mindset; het is een mengeling. Vaak span je je gemakkelijker in voor het één en is het wat lastiger om je in te spannen voor het ander. Vaak heeft dat te maken met een stukje aanleg of interesse voor iets. Wanneer je aanleg hebt voor turnen zul je immers gemakkelijker doorzetten om die salto te oefenen dan wanneer je deze aanleg (nog) niet hebt (ontdekt). Wij willen onze leerlingen laten ontdekken dat aanleg maar beperkte invloed heeft.

‘Hard work beats talent, when talent doesn’t work hard’

 

Nieuwsgierig geworden?                                                                                                                                      Op www.platformmindset.nl en www.hettalentenlab.nl is nog veel meer informatie te vinden.

 

–>> Uitnodiging <<–

Omdat wij mindset zo belangrijk vinden en ervan overtuigd zijn dat we in samenwerking met ouders onze kinderen een nog betere basis kunnen bieden hebben we dit jaar opnieuw René Lous van het Talentenlab uit Breda uitgenodigd om een ouderavond te verzorgen.  Hij kan op een prachtige manier vertellen over mindset en zal tips geven voor het gebruiken van groeitaal en feedback. Ook voor ouders die bij de ouderavond in 2017 waren zal er nieuws te horen zijn. Nieuwe inzichten en ruimte voor vragen.

U bent van harte welkom op onze ouderavond over Mindset op woensdag 31 maart.