Mediawijsheid

Ouders die na 1980 geboren zijn behoren niet meer tot de generatie die nu opgroeit: de WIFI-generatie. De Wifi-generatie is vliegensvlug wat betreft haar technische vaardigheden. Daarin streven zij ons als volwassenen voorbij. Er is sprake van een ware digitale kloof, die onze rol niet makkelijk maakt. Maar kinderen blijven kinderen. Technisch vaardig, maar wel vogelvrij. De WIFI-generatie , die bestaat uit steeds jongere kinderen, beschikt nog niet over voldoende sociaal-emoitionele vaardigheden om verantwoord met de media om te gaan. En dan hebben wij het over het interpreteren en verwerken van beelden, het omgaan met geweld, seksualisering en digitaal pesten, het vinden van juiste informatie, het beoordelen van mediabronnen, het verantwoord chatten op profielsites tot aan het bewustzijn over privacy.

De invloed van de media op onze jeugd is al jaren groot. De media voeden de jeugd mede op en beïnvloeden hun wereldbeeld en zelfbeeld. Maar de mediainvloed neemt pas schrikbarend toe als het toezicht van volwassenen wegvalt. Zoals bij de Wifi-generatie.

Het is onze taak om kinderen te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot bewuste, kritische en actieve mediaconsumenten en ook als mediaproducenten. Maar hoe doen we dat in het geval van de WIFI-generatie die buiten ons zichtveld zelf bepaald wat ze ziet, hoort en leest en hoe ze met de media omgaat. Het wordt tijd om de snel toenemende invloed van de media op de kinderen te erkennen en in actie te komen. Zowel thuis als op school moeten wij ons inzetten om de mediawijsheid van kinderen te verbeteren. De jeugd heeft recht op mediawijsheid. Het bestaat uit kennis, vaardigheden en mentaliteit die de jeugd nodig heeft om zich op een goede manier staande te houden in deze wereld vol met media. Sterker nog, in het geval van de WIFI-generatie: De media zijn hun wereld! Letterlijk dag en nacht ‘connected’. Met de media, met elkaar. Nooit tijd om stil te staan bij alle beelden en geluiden.

Op de Morgenster willen wij de kinderen helpen in deze ontwikkeling. Vanaf groep 5 bieden we de kinderen medialessen aan. De volgende thema’s komen aan bod: veilig internetten, reclame, online privacy, (juiste) informatie zoeken en cyberpesten. In groep 7 doen we mee aan de week van de mediawijsheid: mediam@sters! De kinderen worden gestimuleerd om de social-media zinvol te gebruiken voor bijvoorbeeld presentatiemogelijkheden of creatieve verwerkingen. Tevens is dit de plaats waar nieuws en artikelen te vinden zijn over mediawijsheid.